Language

อ. พญ.มณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล ได้รับแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ แพทย์หญิงมณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2566